درباره ما

بزرگترین مرکز تکنولوژی
demo-attachment-45-Group-622
دیدگاه ما
  • ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال
  • مدیریت برند و مهندسی ارزش سبد محصولات
  • تامین و مدیریت بهره ور منابع مورد نیاز برای ورود به بازارهای جدید
ماموریت ما
  • شتابدهی
  • جذب سرمایه گذاری و مشارکت
  • طراحی ، تولید و توسعه محصولات و خدمات
ارزش شما

پویا، کارآمد، موثر و قابل اعتماد در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و الگوی پیشرو در تحول و اقتصاد دیجیتال

تیم ما
op_651699-POYZ5I-961

سید محمد غلامپوری

کارشناس
demo-attachment-45-Group-622
op_OG-1

علیرضا رستمی اصفهانی

مدیر عامل
op_10180

فاطیما شریفی زاد

طراح
op_476926-PGBXTI-42

محمد مهدی محسنیان

مدیر فنی