ts سنج

مجموع مواد جامد معلق در آب (TSS) در واقع وزن خشک ذرات به دام افتاده توسط یک فیلتر تصفیه آب است. این یک پارامتر کیفیت آب است که به عنوان مثال برای ارزیابی کیفیت پساب پس از تصفیه آب در یک تصفیه خانه فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص TSS به عنوان یک آلاینده معمولی در قانون آب تصفیه شده ایالات متحده ذکر شده است.
TSS در ابتدا به نام «غیر پالایش پیش باقی مانده» یا NFR نامیده می شد، اما به دلیل ابهام در رشته های دیگر علمی به TSS تغییر یافت.

 

اندازه گیری TSS آب

TSS در یک نمونه آب یا فاضلاب، با ریختن یک حجم دقیق اندازه گیری شده آب (به طور معمول یک لیتر، اما اگر تراکم ذرات بالا باشد مقدار کمتر، و یا به اندازه دو یا سه لیتر اگر آب اگر بسیار تمیز است) تعیین میشود. سپس این حجم دقیق آب از طریق یک فیلتر از قبل وزن شده که اندازه منافذ آن هم مشخص شده است، عبور داده می شود. پس از آن فیلتر را خشک می کنند تا تمام آب آن تبخیر شود و در انتها فیلتر را دوباره وزن می کنند.

فیلترها برای اندازه گیری TSS ، به طور معمول از الیاف شیشه ای تشکیل و ساخته شده است. میزان افزایش در وزن خشک، همان وزن اندازه گیری شده از ذرات موجود در نمونه آب است. که با توجه به میزان آبی که وزن شده بود، در واحد مشتق شده از حجم آب فیلتر شده محاسبه می گردد (میلی گرم در لیتر و یا به طور معمول از mg / L) بیان شده است.

اگر آب حاوی مقدار قابل ملاحظه ای از مواد حل شده باشد (هنگامی که اندازه گیری TSS در آب دریا می تواند مورد تردید قرار گیرد) این به وزن فیلتر که خشک شده اضافه می شود. در واقع با TSS جمع می شود. بنابراین لازم است که فیلتر و نمونه را بعد از فیلتر کردن و قبل از خشک کردن آن با آب مقطرشست. عدم انجام این مرحله یک اشتباه نسبتا شایع حتی توسط تکنسین های آزمایشگاه با تجربه که با نمونه های آب دریا کار می کنند است، و به طور کامل باعث بروز خطا در محاسبه TSS میشود. چون وزن نمک باقی مانده بر روی فیلتر در طول خشک شدن را نیز به مقدار TSS اضافه می کند درحالی که به راحتی می توان آن را با آب مقطر شست و جدا نمود.

اگرچه سنجش کدورت آب نیز مانند سنجش TSS ، برای اندازه گیری کیفیت آب مورد استفاده قرار می گیرد اما TSS برای بررسی کیفیت آب مفید تر است چرا که TSS وزن واقعی از مواد ذرات موجود در نمونه را بدست می آورد. در شرایط نظارت دائم بر کیفیت آب، یک سری از اندازه گیری های فشرده TSS همراه با اندازه گیری کدورت که نسبتا سریع و آسان است، انجام می شود که داشتن میزان TSS و کدورت باهم می تواند تحلیل بهتری از نتایج ارائه دهد. هنگامی که هر دو مورد به طور متناوب اندازه گیری شود، از طریق ارتباط بین TSS و کدورت می توان میزان TSS را از روی مقادیر کدورت اب تخمین زد که این مساله هم در زمان صرفه جویی میکند و هم در هزینه ها.

از آنجا که قرائت کدورت آب تا حدودی وابسته به اندازه ذرات، شکل، و رنگ هستند، این روش نیاز به محاسبه یک معادله همبستگی برای هر محل دارد. علاوه بر این، موقعیت یا شرایط که تمایل به تعلیق ذرات بزرگتر از طریق حرکت آب (به عنوان مثال افزایش در جریان و یا عمل موج) دارد می تواند مقادیر بالاتری از TSS نه لزوما افزایش متناظر در کدورت همراه تولید کند. دلیل این است که افزایش اندازه ذرات خاص (بزرگتر از هر چیزی – اساسا گل و لای) بر اساس یک اندازه گیری کدورت قابل اندازه گیری نیست، اما کمک قابل ملاحظه به تخمین اندازه TSS میکند.

مشکلات تعریف TSS

TSS، اگر چه به نظر می رسد یک اندازه گیری ساده از وزن ذرات معلق در آب است که از طریق جدا کردن ذرات از یک نمونه آب با استفاده از یک فیلتر به دست آمده است ، اما در حقیقت TSS به عنوان یک مقدار تعریف شده از این واقعیت است که اندازه ذرات گرفته شده در چه محدوده ای هستند. و این زنجیره از اندازه انتخاب شده در جواب، موثر است. دریک مورد ظریف تر، TSS متکی به بخشی از خواص فیلتری که استفاده می شود, می باشد. مورد مهمتر اینکه، برش فیلتر باید بدون شامل تمام ذرات بسیار بزرگ “معلق” در آب باشد. با این حال، اگرچه اندازه ذراتی که گرفته میشوند ثابت است اما وابسته به انرژی موجود در آب در زمان نمونه گیری است.

این مشکلات به هیچ وجه استفاده از TSS را بیهوده نمیکند و از بین نمیبرد. ثبات در روش اندازه گیری و تکنیک می تواند باعث شود که در کوتاه مدت بر اکثر موارد غلبه شود و مشکلات را از بین ببرد. اما در مقایسه بین مطالعات ممکن است نیاز به بررسی دقیق از روش شناسی و شیوه انجام ازمایش هم باشد.

TSS را بر حسب میلی گرم در لیتر mg/L محاسبه می کنند:
۱۰۰۰۰۰۰* میزان محلول استفاده شده به میلی لیتر / (وزن خالص فیلتر خشک به گرم – وزن خشک ذرات باقی مانده همراه با وزن فیلتر به گرم )

اندازه گیری TSS کاربردهای زیادی در بررسی کیفیت آب دارد. معمولا استفاده از یک دستگاه تصفیه آب به روش فیلتراسیون می تواند TSS را به میزان زیادی کاهش دهد.