فلومتر جابه جایی مثبت

فلومتر جابه جایی مثبت

فلومترهای جابجائی مثبت برای اندازه گیری دقیق پیمانه ای سیالات خصوصاً مایعات ویسکوز مورد استفاده قرار میگرید و خود به انواع مختلفی تقسیم میگردند .

-مدل پیستونی

-فلومتر دنده ای یا Gear :

-فلومتر دنده ای حلزونی فلومتر دنده ای بیضوی Ovale gear flowmeter

-فلومتر دنده ای حلزونی Helical gear flowmeter برای مواد با ویسکوزیته بالا استفاده میشود

-مدل دیسک گردنده به صورت محوری Nutating disk

-فلومتر گاز شهری فلومتر دیافراگمی یا بلوز دار که برای گازهای شهری استفاده میگردد

-فلومتر ون (Rotatory Van)