ترانسمیتر های اختلاف فشار

ترانسمیتر های اختلاف فشار

ترانسمیتر های اختلاف فشار یکی از کلیدی ترین تجهیزات ابزار دقیق محسوب میشوند . این تجهیزات در اندازه گیری پارامترهای دیگری نظیر ارتفاع مخازن و فلو نیز کاربرد فراوان دارد و با توجه به دقت و تکرار پذیری که در اندازه گیری فلو و سطح مایعات دارند در صنعت بسیار استفاده میگردند .امروزه با توجه به پیشرفت علم الکترونیک و استفاده از میکروپروسسور در این تجهیزات امکان کالیبره و مانیتور از راه دور آنها را نیز ممکن کرده است . در انتخاب این تجهیزات بایستی به موارد زیر توجه کرد .

-دقت ترانسمیتر

-رنج و گستره اندازه گیری فشار

-فشار تحمل تجهیز

-جنس کپسول که معمولا استیل میباشد

-هوشمند یا اسمارت بودن تجهیز که معمولا پروتکل هارت است

-امکان کالیبره کردن آن